• Zagospodarowanie terenu fragmentu placu Konstytucji 3 Maja w Radomiu

    projekt: 2010
    realizacja: –
    powierzchnia: 3 548 m2
    klient: Gmina Miasta Radomia