• Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy

    projekt: 2010
    realizacja: 2011/2012
    powierzchnia: 3 000 m2
    klient: UDT Bydgoszcz