• Urząd Dozoru Technicznego w Katowicach

    I Nagroda

    projekt: 2015
    realizacja:
    powierzchnia: 2091 m2
    klient: Urząd Dozoru Technicznego