/ Kompleks sportowo-rekreacyjny w Stroniu Śląskim

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej na przebudowę, modernizację i połączenie istniejących obiektów szkoły i krytej pływalni w Stroniu Śląskim z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo – rekreacyjny oraz zagospodarowanie przestrzeni.