/ Budynek siedziby oddziału GAZ-SYSTEM S.A. w Świerklanach

Wzięliśmy udział w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku siedziby oddziału GAZ-SYSTEM S.A. w Świerklanach.

więcej informacji o projekcie można znaleźć w dziale – Architektura/Użyteczności publicznej.