/ Port Jachtowy Szczecin (zdjęcia z budowy, marzec ’15)