/ Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy

Przedstawiamy zdjęcia realizacji Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy.

więcej informacji o projekcie można znaleźć w dziale – Architektura/Użyteczności publicznej.