/ Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy

Przedstawiamy zdjęcia realizacji UDT Bydgoszcz (fotografie: Piotr Krajewski – Fotografia Architektury)