/ Urząd Dozoru Technicznego

Wzięliśmy udział w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach przy ulicy Żelaznej.

Nasza praca wygrała, zajęliśmy I miejsce.

więcej informacji o projekcie można znaleźć w dziale – Architektura/Użyteczności publicznej.