About the office

PPA podczaszy pracownia architektury jest w pełni profesjonalną, autorską pracownią architektoniczną tworzącą nowoczesną architekturę.

 

Zespół składa się z architektów i architektów krajobrazu, którzy swe doświadczenia zdobywali w najlepszych pracowniach architektonicznych w europie.

 

Jako zwycięzca licznych konkursów architektonicznych, dajemy inwestorowi gwarancję jakości proponowanej architektury.
Chęć tworzenia architektury niekonwencjonalnej i osobistej umożliwia klientowi uzyskanie budynków i wnętrz niestandardowych. Projekty zaś poprzez swoją indywidualną architekturę pozwalają inwestorowi uzyskać sukces rynkowy, a firmie przynoszą wiele nagród i publikacji.

 

Powierzone nam zlecenia realizujemy kompleksowo poczynając od fazy koncepcji poprzez projekt budowlany i wykonawczy. Uczestniczymy w wyborze wykonawcy oraz pełnimy nadzór autorski nad powierzoną nam inwestycją.

 

PPA współpracuje również ze specjalistami branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej, kosztorysowej, systemów ochrony ppoż. Oraz innych, zależnie od specyfiki danego projektu.

 

Oferujemy kompleksową usługę projektową od architektury, urbanistyki, architektury wnętrz do projektów z dziedziny architektury krajobrazu tj. Ogrody, parki, skwery, przestrzenie publiczne.

 

 

Wykonujemy projekty we wszystkich fazach projektowych :

 

Projekt koncepcyjny – prezentujemy naszą koncepcję dotyczącą danego tematu, w oparciu o wytyczne lokalizacyjne i uwagi inwestora.
Projekt architektoniczno – budowlany – projekt sporządzony w zakresie i formie wymaganej do jego zatwierdzenia ( zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)
Projekt przetargowy – uszczegółowiony projekt budowlany, aby na jego podstawie mogła być opracowana kompletna oferta na wykonanie robót budowlanych wraz z ich całkowitym kosztem i harmonogramem realizacji.
Projekt wykonawczy – uszczegółowiony projekt przetargowy, którego celem jest dostarczenie wykonawcy pełnej informacji dotyczącej rozwiązań projektowych, które maja być zrealizowane. Projekt wykonawczy zawiera uszczegółowione rysunki sporządzone w poprzednich fazach opracowania, uzupełnione o niezbędne detale budowlane.
Nadzór autorski – kontrola przez architekta zgodności realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie.

 

Bogate doświadczenie, wiedza i pasja pozwalają nam zaoferować najwyższy standard usług.