• Urząd Dozoru Technicznego w Katowicach

    projekt: 2015

    realizacja:

    powierzchnia: 2091 m2

    klient: Urząd Dozoru Technicznego