• Rewaloryzacja parku im. Bienia w Staszowie

  projekt: 2009
  realizacja: 2009/2011
  powierzchnia: 18 330 m2
  klient: Gmina Staszów

  opis:

  Głównym założeniem projektowym było stworzenie nowej przestrzeni parkowej miasta znajdującej się wśród zabudowy wielorodzinnej oraz usługowej w Staszowie. Teren parku to miejsce rekreacji, sportu oraz wypoczynku głównie dla dzieci i młodzieży okolicznych bloków jak również przedszkolaków wraz z opiekunami, którzy codziennie przechodzą przez park w drodze do przedszkola znajdującego się po stronie północnej parku. Miejsce to pełni funkcję parku – skweru, który w dużej mierze pełni rolę łącznika komunikacyjnego dla mieszkańców. Projektowany park jest terenem łatwo dostępnym z zewnątrz gdyż ograniczony jest od północy ulicą Stanisława Staszica, od wschodu ul. Jana Pawła II oraz od zachodu ulicą Opatowską.

  Głównym rozwiązaniem kompozycyjnym jest z rezygnacja z dotychczasowej, głównej osi kompozycyjnej parku biegnącej  w kierunku wschód-zachód oraz zaproponowanie rozwiązania bardziej swobodnego. Naszą propozycją jest wprowadzenie elementów nieregularnych w postaci zielonych kopek ziemnych o różnych wysokościach. Rozwiązanie takie nie tylko będzie bardziej atrakcyjne pod względem kompozycyjnym ale również funkcjonalnym gdyż wprowadzone elementy wyznaczą nam podział terenu na mniejsze obszary zielone które mogą być wykorzystane przez użytkowników parku w różnoraki sposób. Kopy ziemne pełnią rolę pewnego rodzaju wysp, które połączone są miedzy sobą ścieżkami pieszo-rowerowymi, które poprzez swój nieregularny kształt przeplatają się między sobą oraz prowadzą nas miedzy „zielonymi wyspami” tak aby droga do sklepu, szkoły czy przedszkola była bardziej atrakcyjna. W Centrum parku znajduje się łąka kwietna z wprowadzonymi roślinami okrywowymi. Wprowadzono również elementy małej architektury takie jak ławki parkowe, kosze na śmieci, które znajdują się na granicach zielonych kopek ziemnych. Wprowadzono nowe elementy oświetlenia  po to, aby park był dostępny nie tylko w dzień ale również po zachodzie słońca. Pamiętajmy również że wprowadzone elementy oświetlenia nie tylko zmieniają wygląd parku po zmroku ale również wpływają na jego bezpieczeństwo. Kolejnym nowym elementem w parku jest płyta upamiętniająca Adama Bienia (polityk ruchu ludowego, jednego z założycieli Państwa Podziemnego), która znajduje się w północno-zachodniej części parku.