• Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych w Legnicy

  projekt: 2008
  realizacja: –
  powierzchnia: 8 316 m2
  klient: Gmina Legnica

  opis:

  Zakres opracowanego terenu wchodzi w skład historycznego fragmentu miasta o nazwie Przedmieście Wrocławskie, które po parcelacji z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w zostało znacząco  zabudowane. Obszar ten pomimo bliskości tkanki Starego Miasta, położonego na południowy – zachód od dzielnicy, stanowił dotąd mało atrakcyjny fragment miasta Legnica. XIX-wieczne kamienice  podlegają stopniowej dewastacji, podwórza zawarte między nimi straciły swój urok, jak również ład urbanistyczno-architektoniczny. Wnętrza  te, zabudowane obecnie już w niewielkim stopniu  pozostałościami po oficynach, nie stanowią odpowiedniego zaplecza gospodarczo – socjalnego dla mieszkańców okolicznych kamienic. Problematycznymi kwestiami są nieustannie: problem śmieci,  organizacji zieleni czy też brak miejsc do wypoczynku dla mieszkańców, wspólnego spędzania czasu w bezpiecznych i przyjemnych warunkach. Poprzez dezorganizację przestrzeni obszar ten jest  przestrzenią niebezpieczną, niesprzyjająco dla przechodniów jak również samych mieszkańców.

  Teren objęty opracowaniem zalicza się do układu ulicznego, który podlega pod ściśle określone zasady projektowe. Głównym celem w tworzeniu kompozycji tych przestrzeni jest pozyskanie dla danych fragmentów charakteru wnętrz śródmiejskiej struktury, jak również estetycznych i funkcjonalnych powierzchni, które staną się dogodnym miejscem do spotkań, odpoczynku, wspólnego spędzania czasu w  atmosferze przychylnej percepcji człowieka. Zabiegiem przewodnim tego fragmentu opracowania jak również całości terenu jest wprowadzenie elementów małej architektury w układzie liniowym, który ma przywrócić wyrazisty układ kompozycyjny a zarazem pozostawić większą część przestrzeni otwartej dla mieszkańców. Z racji tego iż jest to teren zapisany w miejscowym planie jako: teren mieszkalnictwa wielorodzinnego, priorytetem było stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, dogodnego miejsca dla pozytywnego funkcjonowania przestrzeni publicznych, wypoczynku, wspólnego  spędzania czasu dla młodzieży w bezpiecznym przyjemnym otoczeniu. Wszystko to stopniowo prowadzi do ukształtowania nowych relacji między ludźmi oraz umożliwia „rehabilitację, powstrzymanie degradacji tkanki społecznej, aktywizacja gospodarcza i usług społecznych, wspieranie inicjatyw w zakresie rewitalizacji urbanistycznej i społecznej”. Wszystkie zabiegi architektoniczne miały na  celu przywrócenie świetności temu miejscu, co w późniejszym etapie będzie skutkować polepszeniem aspektu marketingowego tego fragmentu miasta. Poszczególne przestrzenie między kamienicami posiadają  podobny charakter, zarówno kompozycyjny jak również funkcjonalny, względem siebie. Łączy ich logiczna całość założenia składa się na nią zarówno kolorystyka wraz z zestawieniem materiałowym jak  również podobna kompozycja i dobór roślin.