/ Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna przebudowy Rynku w Jędrzejowie

Wzięliśmy udział w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII – wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego.

Nasza praca dostała wyróżnienie honorowe.

więcej informacji o projekcie można znaleźć w dziale – Architektura krajobrazu/Przestrzenie publiczne.